Kwaliteitsimpuls maakt verdere groei mogelijk

Wat in 2015 begon als een bescheiden burgerinitiatief is inmiddels een bloeiende gemeenschap die op het punt staat volwassen te worden. Discgolf in Zoetermeer krijgt een steeds vastere voet aan de grond. Dankzij eigen crowdfunding en aanjaagsubsidies vanuit het Lokaal Sportakkoord Zoetermeer en de Provincie Zuid-Holland is afgelopen jaar hard gewerkt om de discgolfbaan verder te verbeteren. Inmiddels kan de balans opgemaakt worden.

Hoe het begon
In 2015 is een groep frisbeeliefhebbers gestart met een actie om discgolf naar Zoetermeer te halen. Dat leidde tot een bescheiden start met negen discgolfbaskets, en de eerste offciële toernooien. In 2018 kwam er ruimte voor een uitbreiding naar een volledige achttien holes course. In datzelfde jaar werd de eerste editie van het NK Discgolf gehouden op de baan in het Van Tuyllpark. In de afgelopen twee jaar is de toestroom van nieuwe discgolfers in een stroomversnelling terecht gekomen. Werden er in 2019 nog een kleine 500 rondes genoteerd in de app UDisc, in 2021 was dat al 4.631. Dat is samen toch een heleboel groene recreatie!

Knelpunten
De discgolfbaan kende nog enkele knelpunten. De bewegwijzering was onvoldoende waardoor het met name voor nieuwe recreatieve spelers lastig was om de route te vinden. Ook worden de afwerpplekken, dus daar waar een discgolfhole start, inmiddels zoveel gebruikt dat het gras in de herfst- en wintermaanden daar spekglad is. En door de komst van het nieuwe zwembad moesten enkele holes verlegd worden.

Wat er is gedaan
Dankzij steun vanuit het Lokaal Sportakkoord en een verdere aanjaagsubsidie vanuit Sportservice Zuid-Holland, speciaal gericht op het verbeteren van openbare beweegvoorzieningen in de openbare buitenruimte, konden enkele upgrades gerealiseerd worden die broodnodig waren. De slagkracht van het initiatief werd verder versterkt door een crowdfundingcampagne binnen de eigen gemeenschap, leden konden bijvoorbeeld een basket adopteren. Het oorspronkelijke budget werd zo verdubbeld tot ongeveer negenduizend euro.

Het budget is als volgt besteed: er werden enkele nieuwe baskets besteld. Het ontwerp van de baan werd aangepast. Een belangrijke upgrade is er gekomen in de vorm van nieuwe bordjes bij elke hole op zowel de recreatieve als de gevorderde layout. De laatste vernieuwing komt in de komende weken, op de zeven meest problematische plekken worden kunstgras afwerpplekken (tees) gerealiseerd. 

De situatie nu
De baan in Zoetermeer is uniek in Nederland, omdat er nu drie compleet verschillende banen voor verschillende doelgroepen zijn op één locatie. Er is de beginnerslayout, de recreatieve layout en de gevorderde layout. Op de beginnerslayout kunnen kinderen vanaf een jaar of acht plezier beleven, aan de gevorderde layout hebben ook topspelers uit Scandinavië nog een flinke kluif. De Zoetermeerse community, verenigd via frisbeeclub DSA, houdt wekelijks samenspeelmomenten. Op regelmatige basis zijn er toernooien, zo zal een speeldag van de National Tour in Zoetermeer gehouden worden en in het weekend van 30 september en 1 oktober zelfs een toernooi uit de European Pro Tour met meer dan 100 deelnemers, waarvan het merendeel uit het buitenland afkomstig is.

Dank is op zijn plaats
Er zijn net zoveel woorden van dank op zijn plaats als er momenteel frisbees door het Van Tuyllpark gegooid worden. 
Dank aan de Gemeente Zoetermeer en aan Sportservice Zuid-Holland voor de constructieve ondersteuning. Dank aan de crowdfunders. Dank ook aan alle vrijwilligers. Veel werkzaamheden zijn door zelfwerkzaamheid tot stand gekomen, waardoor er met een beperkt budget toch heel veel mogelijk is gebleken. Dank ook aan alle discgolfers, die de course in het Van Tuyllpark steeds vaker weten te vinden.


Wilt u meer informatie naar aanleiding van dit bericht. Wilt u zelf het discgolfen eens proberen? Neem contact op via zoetermeer@dsadiscgolf.com.


Discgolf in Zoetermeer klaar voor de toekomst