Zoetermeer Crowdfunding

Scroll naar beneden of klik hier voor de Nederlandse tekst!

Exciting times in Zoetermeer. We have permission from the Municipality of Zoetermeer to expand the course to the area we call ‘Rondje IJsbaan‘. “Rondje Ijsbaan’ will have 7 Advanced holes. Combined with 11 holes in the existing area, this will create a very challenging Advanced (blue) layout, length around 2100-2200m and par 62 or 63. Raising the bar with regards to advanced courses in the Netherlands. The red and white layout will remain, albeit in slightly modified form. The red layout will continue to have 12 holes, the white layout will have 15 holes.
To make this possible, our application for a booster budget has been approved. We want to take this opportunity to thank ‘Lokaal Sportakkoord‘ for the booster budget of EUR 2000! 
While this is a great start, we need more money to make it a really great course. That is why we are starting a crowdfunding campaign.

Which score are you going for?

First of all, we would like to thank everyone who supports the campaign, even if it’s just one Euro – you are an absolute hero(ine)!
We’ve set up a few different donor scores, with different rewards, see below. We reserve the right to adjust these rewards if necessary (e.g. not enough baskets for all Ace donors).

You can donate by adjusting the amount in this tikkie: Payment Request

Ace Donor – 250+ EUR
– Mentioned on the website
– You decide the name of one of the holes on the white layout (or blue, if we raise enough money for tee signs)*, which we will list on the tee (hole choice is yours, first come first serve). You will be listed as an Ace donor on the same tee sign
– Your name or text/design of your choice* on the yellow band of one of the baskets (basket choice is yours, first come first serve)

Eagle Donor – EUR 100
– Mentioned on the website
– You decide the name of one of the holes on the white layout (or blue, if we raise enough money for tee signs)*, which we will put on the tee sign (hole choice is yours, first come first serve). You will be listed as an Eagle donor on the same tee sign

Birdie Donor – EUR 50
– Mentioned on the website
– You will be named as (one of the) Birdie donors on one of the tee signs (hole choice is yours, first come first serve)

Par-donor – 25 EUR
– Mentioned on the website

Let us know if you do want to support but don’t want your name listed!
* DSA has veto rights on inappropriate proposals – we can make those up too :D.
Ace takes priority over Eagle over Birdie in hole choices.

You can donate by adjusting the amount in this tikkie: Payment Request

What are we going to do with the money?

– Purchase new baskets
– Fix baskets securely in the ground (material, renting tools)
– Update Tee signs white course (design, printing)
– Update information board (design, printing) for white, red, blue (buying a board)
– Build better tees (equipment, rental tools)
– Tee signs advanced/blue course (buy tee signs, design, printing)
– etc.NEDERLANDS

Spannende tijden in Zoetermeer. We mogen uitbreiden van de Gemeente Zoetermeer naar het gebied dat we het ‘Rondje IJsbaan‘ noemen. Daar komen 7 Advanced holes. Met 11 holes op het bestaande gebied maakt dat dus een zeer uitdagende Advanced layout (blauw), lengte rond de 2100-2200m en de par wordt 62 of 63. Een course van een niveau die we in Nederland nog niet kennen. De rode en witte layout blijven bestaan in iets aangepaste vorm. Rode layout blijft 12, witte layout wordt 15 holes. 
Om dit mogelijk te maken is onze aanvraag voor een aanjaagbudget goedgekeurd. Bij dezen hartelijke dank aan het Lokaal Sportakkoord voor het aanjaagbudget van EUR 2000! 
Alhoewel dit een geweldige start is, hebben wij meer geld nodig om er echt een fantastische course van te maken. Daarom starten wij bij dezen een crowdfundingactie.

Voor welke score ga jij?

Als allereerst bedanken we natuurlijk iedereen die ook maar met één Euro steunt – je bent een absolute held(in)!
We hebben een paar verschillende donateur-scores opgezet, met verschillende ‘bedankjes’. Wij behouden het recht om deze bedankjes aan te passen indien nodig (e.g. niet genoeg baskets voor alle Ace-donateurs).

Je kunt doneren door het bedrag in dit tikkie aan te passen: Betaalverzoek

Ace-donateur – 250+ EUR
– Benoemd op de website
– Jij beslist de naam van een van de holes op de witte layout (of blauw, als we genoeg geld ophalen voor tee signs)*, die we op de tee vermelden (hole keuze aan jou, first come first serve). Je wordt op dezelfde tee sign als Ace-donateur vermeld
– Jouw naam of tekst/design naar keuze* op de gele rand van een van de baskets (basket keuze aan jou, first come first serve)

Eagle-donateur – 100 EUR
– Benoemd op de website
– Jij beslist de naam van een van de holes op de witte layout (of blauw, als we genoeg geld ophalen voor tee signs)*, die we op de tee sign vermelden (hole keuze aan jou, first come first serve). Je wordt op dezelfde tee sign als Eagle-donateur vermeld

Birdie-donateur – 50 EUR
– Benoemd op de website
– Je wordt als (een van de) Birdie-donateur op een van de tee signs benoemd (hole keuze aan jou, first come first serve)

Par-donateur – 25 EUR
– Benoemd op de website

Laat ons uiteraard even weten als je wel wilt steunen maar jouw naam niet perse ergens hoeft te zien!
* DSA heeft veto recht op ongepaste voorstellen – die kunnen wij namelijk ook verzinnen :D.
Ace heeft prioriteit over Eagle over Birdie qua hole keuzes.

Je kunt doneren door het bedrag in dit tikkie aan te passen: Betaalverzoek

Wat gaan we doen met het geld?

– Nieuwe baskets aanschaffen
– Baskets veilig in de grond bevestigen (materiaal, huur gereedschap)
– Tee signs witte course updaten (design, drukken)
– Informatieboard updaten (design, drukken) voor wit, rood, blauw
– Betere tees aanleggen (materiaal, huur gereedschap)
– Tee signs advanced/blauwe course (tee signs kopen, design, drukken)
– etc.